Direktori Pegawai
No. Telefon : 087-774487
No. Faks : 088-774486

Bahagian Pengurusan
Pensyarah
Pentadbiran dan Kewangan
Sokongan Akademik